Läkande skrivande

-    lindrande läsning!

Vi verkar för läkande litteratur och ökad kunskap om psykisk ohälsa 

Isfeldts Litteratur har i dagsläget tre publicerade titlar under eget namn.


Böcker ämnade att ge lindring, sprida kunskap och inge hopp till dig som försöker läka från komplex traumatisering och dissociation. Om du istället står vid sidan av, kanske som anhörig och/eller hjälpare, tror vi att dessa böcker kan hjälpa dig i din förståelse för de som drabbats.


Klicka HÄR för att läsa utdrag ur böckerna

Diana Isfeldt

Mamma, fru, författare, pedagog... men innanför roller och titlar; en själ svarvad av motstånd. Diana har en stark vilja att få dela med sig, detta för att sprida kunskap om traumarelaterade konsekvenser. Inte minst vill hon förmedla hopp och ge lindring åt andra som lever med likartade konsekvenser efter svåra upplevelser.